Profil

POZOR ZMENA OD 18.02.2019

nové sídlo kancelárie: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

komplex: CityPark Ružinov, 2. poschodie, kancelária: 02.18-A, zvonček 308

 

Poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pozemkového práva, správneho práva a konkurzného práva.

Spracovanie právnych auditov, zmlúv, poradenstvo v riadení projektov, navrhovanie optimálnych postupov.

Riešenie sporov, mediácia sporov a komplexná mediácia ostatných vzťahov.

Vymáhanie pohľadávok, vrátane predsúdneho vymáhania a exekučného vymáhania.

Administrovanie konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní a zastupovanie klientov v týchto konaniach.